Els treballadors de la llar tindran dret a la prestació d’atur a partir de l’octubre

Els treballadors de la llar tindran dret a la prestació d’atur a partir de l’octubre

El Consell de Ministres es va reunir a principis de setembre per aprovar el Reial decret llei que té com a finalitat millorar les condicions de treball i la seguretat social d’aquest col·lectiu, igualant-se a les de la resta de treballadors per compte d’altri.

Aquesta nova normativa aconseguirà equiparar la situació d‟aquest grup tant en l‟àmbit de la finalització de la relació laboral com en la possibilitat d‟accedir a la prestació per desocupació. Amb això, també se’ls proporcionarà cobertura a la garantia salarial en els casos d’insolvència de les persones ocupadores.

Voleu saber els punts més importants d’aquesta nova normativa? Contineu llegint!

  • Protecció per desocupació:

Els treballadors de la llar deixaran de ser l’únic col·lectiu laboral que no té protecció davant d’una situació d’atur. Això suposarà una millora substancial en les condicions laborals, ja que sovint els seus contractes finalitzen sobtadament i es produeixen acomiadaments sense cap tipus d’indemnització.

  • Cotització:

A causa dels canvis introduïts pel Decret llei serà obligatori cotitzar per desocupació i al Fons de Garantia Salarial (FOGASA). Tot i això, els ocupadors tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i a FOGASA per a que aquests canvis no els suposin un sobreesforç econòmic

La nova normativa també estableix que els ocupadors seran els que assumiran les obligacions a la cotització per als treballadors amb jornades de menys de 60 hores/mes per ocupador. D’aquesta manera els treballadors ja no han de ser els encarregats de sol·licitar directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades.

  • Fi del desistiment:

Gràcies a aquest nou Decret s’elimina la figura del desistiment, que permetia acomiadar els treballadors de la llar sense causa i, per tant, sense cap mena de garanties salarials.

A més, a partir d’octubre s’hauran d’especificar els motius pels quals es finalitza el contracte amb els empleats esmentats, generant així protecció davant de l’acomiadament.

  • Acreditació de competències:

El Govern també desenvoluparà polítiques de formació i acreditació pes empleats de la llar que es dediquen a la cura o atenció de les persones que formen part de l’entorn domèstic i familiar. Aquestes polítiques es duran a terme tenint en compte les condicions particulars del sector.

  • Malalties professionals i perspectiva de gènere:

S’estableix el compromís de crear una comissió d’estudi que s’encarregarà de la inclusió de la perspectiva de gènere en relació al quadre de malalties. Aquesta proposta neix amb la finalitat d’identificar i corregir les deficiències que hi ha pel que fa a les malalties professionals dels treballs desenvolupats majoritàriament per dones.

I tu, què en penses d’aquesta nova reforma?

Serà realment efectiva i millorarà les condicions laborals del col·lectiu?

Deixa’ns la teva opinió als comentaris!