Subvencions per a empreses de comerç

Subvencions per a empreses de comerç

Es faran beneficiaris d’aquestes subvencions aquelles empreses de comerç al detall i de serveis que continguin establiments a peu de carrer i parades en mercats municipals sedentaris i no sedentaris. Per tant, en queden exclosos els majoristes i els fabricants que no realitzin, especificament, venda al detall. 

S’han establert com a empreses de serveis que poden obtenir subvencions, totes aquelles que realitzin les activitats empresarials que enumerem a continuació:

 1. Tallers mecànics.
 2. Serveis fotogràfics.
 3. Copisteries i arts gràfiques
 4. Serveis de reparacions.
 5. Tintoreria i bugaderia.
 6. Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
 7. Bars i restaurants.
 8. Serveis de menjar preparat i catering

També poden tenir accés a les subvencions aquelles empreses d’artesania i moda. Entenent en aquest sector a “aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre” i “aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l’equipament de la persona”.


Quins són els requisits per obtindre-la?

La suspensió de l’activitat degut a l’obligació a tancament establerta en elReal Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19 o aquelles empreses en les quals la seva facturació hagi minvat un 70% respecte als mesos de Març i Abril de l’any anterior.

Quina és la quantitat subvencionable?

La subvenció pot ser fins al 100% amb un màxim fixat de 2.500 euros.

Quines són les despeses subvencionables?

Qualsevol despesa derivada de realitzar les accions corresponents de l’empresa, a excepció de:

 • Sous i salaris.
 • Subministres.
 • Amortitzacions i rentings.
 • Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes, etc.
 • Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.