Sancions pels anuncis de pisos a Barcelona que incompleixen la nova llei del lloguer

Sancions pels anuncis de pisos a Barcelona que incompleixen la nova llei del lloguer

El 18 de setembre va ser aprovada la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de renda en els contractes d’arrendament d’habitatge. Aquesta llei busca regular el preu de lloguer dels habitatges destinats a residències permanents i abasta a tot aquell habitatge situat en una àrea denominada “àrea amb mercat d’habitatge tens”. Aquesta àrea la formen un total de 60 municipis

L’ajuntament de Barcelona, en relació amb l’Agencia Catalana de Consum, comença a tramitar expedients de multes.

Barcelona és el municipi més afectat per les pujades abusives de preu i és per això que comença a fer els primers passos per garantir el compliment de la llei de contenció dels lloguers. L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat una sèrie d’inspeccions als portals d’anuncis on els analitza i quan detecta un d’ells incomplint la llei, aplica un expedient sancionador.

Les sancions es basen en 2 fets:

  • La no inclusió de l’índex de referencia del preu de la Generalitat. Aquest índex té en compte la zona, els metres quadrats útils, l’any de construcció de la finca, el certificat energètic, els mobles, l’aparcament o l’ascensor.
  • La no inclusió del preu del contracte anterior.

Barcelona és el municipi més afectat per les pujades abusives de preu i és per això que comença a fer els primers passos per garantir el compliment de la llei de contenció dels lloguers.

Aquests 2 fets s’han de veure reflectits en qualsevol anunci d’un pis de lloguer perquè els nous arrendaments no poden superar el que marca l’índex de referència ni el preu del contracte previ. Mostrant aquesta informació, els futurs llogaters del pis poden tenir la informació necessària i assegurar-se que no es comet cap abús.

Vist que a la majoria dels anuncis dels portals digitals se segueix incomplint la llei, el departament de Consum de la Generalitat va anunciar el mes passat la tramitació de cinc expedients sancionadors que havia dirigit a diferents portals.

Més enllà d’aquests primers expedients, des del departament asseguren que la campanya segueix oberta per garantir que els anuncis s’ajustin a les obligacions que marca la llei.