Publicat al BOE el salari mínim interprofessional del 2020

Publicat al BOE el salari mínim interprofessional del 2020

El passat 5 de febrer es va publicar al BOE el Reial Decret 231/2020 de 4 de febrer on es fixa el Salari Mínim Interprofessional per l’any 2020.

Aquest Reial decret estableix les quanties que haurà de regir el Salari Mínim Interprofessional, a partir d’l’1 de gener de 2020, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats de la llar.

A partir de l’aprovació del Reial Decret, i amb retroactivitat d’1 de gener de 2020, el SMI quedarà de la següent manera:

  • Salari Mínim Interprofessional diari: 31.66 euros/dia
  • Salari Mínim interprofessional mensual: 950.00 euros/mes x 14 pagues

El còmput anual del SMI en cap cas pot ser inferior a 13.300 euros.

Si les pagues extres es prorrategen en les 12 mensualitat serien 1.108.33 euros bruts mensuals.

La quantia per jornada pels treballadors eventuals i temporers que donin el seu servei en una empresa inferior a 120 dies, passaran de cobrar 42.62 euros bruts en el 2019 a 44.99 euros bruts al 2020. Conjuntament amb aquest salari, percebran la part proporcional de la retribució dels diumenges, festius i pagues extraordinàries

En el cas dels empleats de la llar, el salari mínim per hora treballada passa de 7.04 euros al 2019 a 7.43 euros al 2020.

Per resumir, el salari brut segons el SMI no pot ser inferior a 13.300 euros anuals si treballes a jornada complerta; si la teva jornada es inferior a 40 hores setmanals, el salari brut es calcularia proporcionalment a les hores de treball realitzades.

A aquest salari mínim se li ha de sumar, segons indiqui el conveni o contracte de treball, els complements salarials que fan referència a l’article 26.3 de l’Estatut dels Treballadors.