Pròrroga ERTO i prestació autònoms

Pròrroga ERTO i prestació autònoms

Aquest cap de setmana s’ha aprovat l’esperat Real Decret 24/2020 que prorroga dues grans eines utilitzades durant l’época COVID: prestació extraordinària per cessament derivada per la COVID i els ERTOs. 

Des de Boldú Pla i Associats us volem fer un resum de les dues:

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat

Es prorroga la prestació amb dues vessants:

 1. Exempcions de la quota

Si al 30 de juny s’estava percebent la prestació extraordinària, es tindrà dret a l’exempció a les quotes d’autònoms en les següents quanties:

 • 100% per al mes de juliol.
 • 50% per al mes d’agost.
 • 25% per al mes de setembre.

Aquesta exempció es tindrà dret independentment de si s’ha reiniciat l’activitat a l’1 de juliol.

2. Prestació per cessament de l’activitat

Es podrà continuar cobrant la prestació fins al 30 de setembre. Aquesta vegada, per tenir dret a la prestació, es demanarà la prestació per cessament de l’activitat ordinària però amb els següents requisits i condicions:

 • Acreditació d’una reducció en la facturació del 3er trimestre del 2020 del 75% en relació amb el 3er trimestre del 2019.
 • No superar els rendiments nets la xifra de 5.818,75 euros durant el 3er trimestre del 2020.
 • Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent superar els 1.939,58 euros mensuals.

Les mútues, posteriorment, podran corroborar que es compleix els requisits. No obstant, si posteriorment a la sol.licitud, l’autònom detecta que no ha complert amb els requisits podrà retornar la prestació.

Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO)

Es torna a prorrogar els ERTO’s fins al 30 de setembre de 2020. No obstant, amb noves condicions per tal d’incentivar la tornada a l’activitat, anomenats ara ERTO de transició.

Les exempciones a la quota de la seguretat social es descriuen a continuación:

Durant l’ERTO de transició no es podrà:

 • Realitzar hores extraordinàries.
 • Realitzar noves externalitzacions de l’activitat.
 • Realitzar noves contractacions, amb excepció d’aquells empleats que per formació, capacitació o altres raons objectives no puguin ocupar el nou lloc de treball.
 • Prohibició d’acomiadaments. S’estableix que els acomiadaments no poden tenir la causa en la força major que ha motivat l’ERTO, no obstant, entenem que es pot acomiadar per acomiadament declarat improcedent.This site is registered on wpml.org as a development site.