Sabies que…s’ha reduït el límit màxim per realitzar pagaments en efectiu?

Sabies que…s’ha reduït el límit màxim per realitzar pagaments en efectiu?

Són moltes les persones que encara no tenen coneixement d’aquesta nova normativa aprovada des del mes de juliol d’aquest any 2021, i és que s’ha establert un nou límit màxim per realitzar pagaments en efectiu.

Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

L’objectiu d’aquesta nova llei és la de limitar els diners en efectiu, una tendència que ha anat a més amb nous límits i més països que apliquen aquestes limitacions per reduir el pagament en monedes i bitllets.

L’anterior límit estava fixat en 2.500€. Des de l’aparició de la llei contra el frau 11/2021, el límit general en efectiu s’ha establert en 1.000€.

Des de juliol 2021 el límit per realitzar pagaments en efectiu és de 1.000€.

És a dir, un establiment o una empresa només podrà admetre fins a 1.000€ en efectiu per les seves vendes. Per a quantitats superiors s’haurà de pagar en targeta.

Aquesta mesura busca limitar els pagaments de grans quantitats en efectiu amb la intenció de que aquests moviments quedin més ben reflectits als comptes.

Afecta a tothom?

Aquesta mesura afecta a les empreses espanyoles, ja que per a persones de fora d’Espanya i que no siguin empreses, com per exemple turistes, el límit serà de 10.000€.

Les operacions ja realitzades però no abonades o cobrades, estan obligades a actuar dins d’aquest nou límit?

Sí, aquests nous límits reduïts s’aplicaran a tots els pagaments realitzats a partir de l’entrada en vigor de la norma, encara que facin referència a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment de la limitació.