Necessito l’informe de vida laboral de la meva empresa, com el puc sol·licitar?

Necessito l’informe de vida laboral de la meva empresa, com el puc sol·licitar?

Les empreses també compten amb un Informe de Vida Laboral. Aquest document conté la informació més rellevant sobre la cotització a la Seguretat Social de les empreses en l’últim any.

Amb aquest informe de vida laboral, la Seguretat Social vol facilitar a les empreses la informació més rellevant sobre la seva cotització, incloent els detalls dels imports i càlculs realitzats per a cada treballador que hagi estat d’alta en l’últim exercici, sempre que les empreses hagin presentat les seves liquidacions de quotes durant tot l’any mitjançant el Sistema de Liquidació Directa.

Quines dades podem trobar en aquest informe?

La informació que l’empresari trobarà en aquest informe de vida laboral es divideix en els següents apartats:

Dades identificatives

 • Raó social o NIF
 • Codi de Compte de Cotització Principal
 • Domicili social de l’empresa
 • Correu electrònic
 • Número de codis de Comptes de Cotització associats al Codi de Compte de Cotització Principal

Dades sobre cotització

 • Liquidacions presentades
 • Quotes calculades per la TGSS
 • Bases de cotització
 • Deduccions i compensacions
 • Conceptes retribuïts abonats
 • Quotes ingressades
 • Situació sobre l’ingrés de quotes de la Seguretat Social
 • Ajornament de quotes

Convenis col·lectius i altres dades del CCC principal

 • Informació addicional sobre el seu CCC principal
 • Informació sobre l’autoritzat RED que gestiona el CCC
 • Comunicació de les mútues col·laboradores amb les que manté formalitzada la cobertura de les contingències professionals y l’opció sobre la prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes
 • També s’inclou informació sobre els convenis col·lectius aplicables en cas de que l’empresa apliqui varis convenis col·lectius.

Informació gràfica

 • Evolució de la seva cotització a la Seguretat Social
 • Evolució del número de treballadors en alta al final de cada mes
 • Número de treballadors per cada modalitat del contracte de treball
 • Volum de treball segons la modalitat del contracte de treball
 • Evolució de jornades reals

Si necessites obtenir l’informe de vida laboral de la teva empresa, fes clic aquí per demanar-lo!

Tags: