Fi a l’article 28 de la llei hipotecària: venda d’habitatges heretats sense limitacions i a preus de mercat.

Fi a l’article 28 de la llei hipotecària: venda d’habitatges heretats sense limitacions i a preus de mercat.

Durant el mes de setembre va desaparèixer un dels articles legals considerat més injust en el mercat immobiliari: l’article 28 de la llei hipotecària.

Aquest article, durant molts anys, ha dificultat als hereus no directes, com per exemple germans, vendre una casa fins dos anys després de la mort del propietari per si apareixia algun fill il·legítim.

Abans, la venda quedava registrada en el Registre de la Propietat, però apareixia una nota preventiva que estava subjecta a la clàusula de l’article 28.

Un cop transcorrien els dos anys, la propietat quedava lliure. Ara, qualsevol operació de compravenda subjecta a aquesta limitació, estarà lliure.

A partir d’aquest setembre, l’hereu d’un habitatge serà directament el titular, sigui quin sigui el grau de parentesc amb el difunt.

A raó de la pandèmia, han sigut molts els compradors interessats a adquirir un habitatge, però moltes d’aquestes operacions no s’han vist realitzades per l’alt risc que tenia pel comprador, ja que en els dos anys posteriors a la compra, hi havia la possibilitat que un hereu forçós li reclamés l’habitatge.

Un cop reclamat, el comprador no podia negar-se a tornar-lo, però en canvi, hauria de continuar pagant la hipoteca que li haguessin adjudicat.

A partir d’aquest setembre, l’hereu d’un habitatge serà directament el titular, sigui quin sigui el grau de parentesc amb el difunt.