En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BOLDU PLA I ASSOCIATS SL informa que és titular del lloc web WWW.BOLDUPLA .COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, BOLDU PLA I ASSOCIATS SL informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és BOLDU PLA I ASSOCIATS SL, amb CIF B59023077 i domicili social a ARIBAU 169 2 1 08036, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, al tom 11154, foli 53, full 12.871 i inscripció 1a . L'adreça electrònica de contacte amb l'empresa és: COMUNICACIO@BOLDUPLA.COM.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de BOLDU PLA I ASSOCIATS SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de BOLDU PLA I ASSOCIATS SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de BOLDU PLA I ASSOCIATS SL proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per BOLDU PLA I ASSOCIATS SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per BOLDU PLA I ASSOCIATS SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

BOLDU PLA I ASSOCIATS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas no procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut daltres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BOLDU PLA I ASSOCIATS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, BOLDU PLA I ASSOCIATS SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

BOLDU PLA I ASSOCIATS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de BOLDU PLA I ASSOCIATS SL amb CIF B59023077 i domicili social situat a ARIBAU 169 2 1 08036, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment amb la normativa vigent, BOLDU PLA I ASSOCIATS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

BOLDU PLA I ASSOCIATS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que BOLDU PLA I ASSOCIATS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic COMUNICACIO@BOLDUPLA.COM.

Podreu adreçar-vos a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre BOLDU PLA I ASSOCIATS SL i l'usuari.

BOLDU PLA I ASSOCIATS SL disposa d'un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

BOLDU PLA I ASSOCIATS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio , vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BOLDU PLA I ASSOCIATS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de BOLDU PLA I ASSOCIATS SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de BOLDU PLA I ASSOCIATS SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de BOLDU PLA I ASSOCIATS SL. Accions

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

BOLDU PLA I ASSOCIATS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del vostre lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. BOLDU PLA I ASSOCIATS SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

¿Es propietario de un inmueble?

En Boldú Plà podemos gestionar su propiedad inmobiliaria.

Servicio cualificado y profesionales colegiados le ayudarán en la optimización de sus activos inmobiliarios.

Nos encargamos de todas las gestiones que sean necesarias: administrativas, comerciales, técnicas, fiscales y jurídicas, si es necesario.

Nos dirigimos tanto a los propietarios de inmuebles que quieran realizar cualquier operación con su patrimonio o ayudar a rentabilizarlo (alquilar, comprar o vender, permutar, rehabilitar...) como también a todas las personas que busquen un hogar para vivir o espacio para desarrollar su actividad.

La elección de la vivienda es la decisión más importante para reconfortar la vida de cada uno.

Siga-nos

Llámanos y habla directamente con un asesor

Los horarios de atención telefónica de nuestras oficinas son:
De 9 a 14h y de 15 a 18:30h.

Oficinas

Barcelona

Aribau, 169 2º 1ª
08036 Barcelona

Corbera de Llobregat

Av. Catalunya, 20
08757 Corbera de Llobregat

Aribau, 169 2º 1ª
08036 Barcelona

Av. Catalunya, 20
08757 Corbera de Llobregat