Estic en ERTO, consumeixo atur?

Estic en ERTO, consumeixo atur?

Des que va arribar la COVID-19 a les nostres vides, són molts els dubtes que han aparegut dins de la vida professional dels treballadors que s’han vist afectats per un ERTO.

Un dels dubtes principals gira al voltant del consum de l’atur mentre s’està afectat d’un ERTO, perjudicant el seu futur en cas de que aquesta situació derivi a un acomiadament.

Des de Boldú Pla volem donar resposta a les principals preocupacions dels treballadors afectats per un ERTO en relació al seu atur.

DRET A L’ATUR PER ERTO DERIVAT DEL COVID-19

A partir de la declaració de l’estat d’alarma provocat per la COVID, el 14 de març de 2020, han anat apareixent diferents Reals Decrets amb l’objectiu de protegir als treballadors afectats.

Són moltes les persones que s’han vist afectades per una suspensió o reducció de la jornada laboral, fet que han vist com aquesta absència de salari, era completada amb la prestació per desocupació.

El primer Real Decret que va aparèixer, el 8/2020, va establir que:

  • Totes les persones afectades per un ERTO tindran dret a la prestació per desocupació (atur), encara que no tinguin el temps mínim cotitzat.
  • A més, no es consumirà atur durant el temps que s’estigui d’ERTO provocat per la COVID-19.

En resum, no es consumeix atur a partir de l’1 d’octubre de 2020 si la sol·licitud es fa abans de l’1 de gener de 2022 o després de l’1 d’octubre de 2026. En ambdós casos, sempre subjecte a condicions.

Aquesta protecció es mantindria vigent fins un mes després del fi de la declaració de l’estat d’alarma. Aquest estat d’alarma va finalitzar el 21 de juny de 2020, és a dir, les mesures es mantindrien fins al 21 de juliol de 2020.

Més endavant, van aparèixer fins a 4 Real Decrets més, que van anar ampliant aquests drets fins al 30 de setembre de 2021.

Malauradament, aquestes ampliacions no evitaven el consum d’atur, només ampliava la protecció a tenir dret a la prestació per desocupació encara que no es tingués el temps mínim cotitzat.

Pel que fa a l’esgotament de l’atur, el Real Decret 30/2020 va establir que no es consumiria atur en tota la desocupació rebuda fins al 30 de setembre de 2020, és a dir, a partir de l’1 d’octubre de 2020 sí que s’esgota atur menys en aquestes 2 excepcions:

  • Si es sol·licita abans de l’1 de gener de 2022 sempre que el fi de la relació laboral vingui d’un contracte temporal, acomiadament individual o col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o qualsevol acomiadament declarat improcedent.
  • Si la sol·licitud es fa després de l’1 d’octubre de 2026. Per exemple, si estem en ERTO i un cop finalitzat, continuem a l’empresa sense necessitat de sol·licitar la prestació per desocupació fins a l’octubre de 2026, les prestacions que hàgim rebut durant l’ERTO, no hauran sigut a canvi de dies d’atur.

L’objectiu d’aquests Real Decrets és protegir a les persones més afectades per la COVID-19 que perdran de forma temporal el treball.

S’ha d’assenyalar que sí que consumiran atur, els següents motius d’extinció de contracte:

  • Acomiadament disciplinari sempre que no sigui declarat improcedent per un jutge.
  • Baixa voluntària sol·licitada pel treballador a causa d’una modificació de les condicions de treball o mobilitat geogràfica.
  • Acomiadament objectiu per ineptitud sobrevinguda (per exemple, falta de coneixements adequats per dur a terme les tasques) o falta d’adaptació al lloc de treball.
  • Baixa voluntària o abandonament del lloc de treball. Mai es té dret a prestació per desocupació si hi ha una baixa voluntària, però si després de la baixa es torna a treballar i la nova relació laboral es finalitza per un fi de contracte o acomiadament, sí que s’hauria consumit atur.

Per a més informació, no dubti en contactar amb nosaltres tant a l’oficina de Barcelona o a la de Corbera de Llobregat.