Comunicat del departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Comunicat del departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Des de Boldu Pla i Associats us volem fer arribar el comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies on s’estableix una prestació econòmica de fins a 2.000 euros. Els requisits per a poder demanar-la seran: 

  • Treballador autònom.- Domicili fiscal a Catalunya.
  • Activitat suspesa per l’aprovació del Decret que va establir l’estat d’alarma.
  • Acreditació de pèrdues económiques del mes de març respecte al mateix mes del 2019.
  • En cas de no exercir activitat al març del 2019, es farà en relació amb el primer mes d’activitat.
  • Incompatibilitat amb una altra ajuda del mateix caràcter.  

 [S’adjunta comunicat en document PDF al final de la notícia ]   

  • Termini per sol·licitar-la: Es podrà sol·licitar a partir de el dia 01/04/2020 ja que cal acreditar les pèrdues econòmiques entre el mes de març de 2019 i el de 2020.
  • Com sol·licitar-la? Es sol·licita telemàticament a través d’un link que es pot trobar a la web de la Generalitat de Catalunya.
  • A qui afecta? Tenen dret a sol·licitar-la les persones treballadores autònomes persones físiques que estiguin inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. “No està dirigit als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.
  • Com es decideix l’import? Es decidirà l’import mitjançant la presentació dels documents oficials que demostrin les pèrdues econòmiques. En les instruccions de petició s’especifica la documentació necessària.

En cas que el treballador tingui una antiguitat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms inferior a un any, es prendrà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta.” 

Quan tinguem més novetats us les farem arribar.