Últims dies per canviar la base de cotització dels autònoms!

Últims dies per canviar la base de cotització dels autònoms!

Queden pocs dies, fins al 30 de setembre, perquè els autònoms puguin modificar la seva base de cotització i com a conseqüència, pujar o baixar la seva quota.

Des de fa 4 anys, amb l’entrada de la Llei 6/2017 de Reformes Urgents del treballador autònom, els treballadors per compte propi poden canviar la seva base de cotització fins a quatre vegades l’any.

Això significa que els autònoms tenen fins a quatre oportunitats anuals de pujar o baixar la seva quota de la Seguretat Social i així poder adaptar-la a la seva realitat econòmica.

Aquests canvis estan lligats a determinats períodes i depèn de en quin moment el treballador sol·liciti el canvi, aquest s’aplicarà a partir d’una data en concret.

Els autònoms que desitgin canviar la seva quota des de l’1 d’octubre, hauran de realitzar el canvi de la seva base de cotització abans del 30 de setembre.

Quan i com es pot canviar de base?

Tots els afiliats del Règim Especial de Treballadors Autònoms poden modificar la seva base de cotització en quatre períodes establerts:

  • Entre l’1 de gener i el 31 de març, amb efecte a partir de l’1 d’abril
  • Entre l’1 d’abril i el 30 de juny, amb efecte des de l’1 de juliol
  • Entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, amb efecte a partir de l’1 d’octubre
  • Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, amb efecte des de l’1 de gener de l’any vinent.

Aquest canvi s’ha de realitzar telemàticament a la Seu electrònica de la TGSS

Quina és la base màxima i la mínima?

La base mínima de cotització és de 944,40€ mensuals i la base màxima de cotització és de 4.070,10€ mensuals.

Els autònoms que desitgin canviar la seva quota des de l’1 d’octubre, hauran de realitzar el canvi de la seva base de cotització abans del 30 de setembre.

Aquests límits són per tothom?

No, existeixen diferents condicions:

Treballadors menors de 47 anys a 1 de gener de 2021

La base de cotització dels treballadors autònoms que a partir de l’1 de gener de 2019 fossin menors de 47 anys, serà l’escollida dins dels límits de les bases mínima (944,40€) i màxima (4.070,10€).

Treballadors amb 47 anys a 1 de gener de 2021

Podran escollir dins dels mateixos límits (entre 944,40€ i 4.070,10€) sempre que a dia 1 de gener de 2021 tinguessin l’edat de 47 anys i la seva base de cotització al mes de desembre de 2020 fos igual o superior a 2.052,00€ mensuals, o siguin alta en aquest règim especial amb posterioritat a la citada data.

Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2021 tenien 47 anys i la seva base de cotització era inferior a 2.052,00€ mensuals al desembre de 2020, no podran escollir una base de quantitat superior a 2.077,80€ mensuals, a no ser que haguessin exercit la seva opció abans del 30 de juny de 2021, el que hagués produït efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en el Règim especial d’Autònoms amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existiria aquesta limitació.

Treballadors amb 48 anys o més a 1 de gener de 2021

A partir de l’ 1 de gener de 2021, la base de cotització dels treballadors autònoms que tinguin l’edat de 48 anys o més estarà compresa entre 1.018,50€ i 2.077,80€, amb les següents excepcions:

  • Si es tracta del cònjuge supervivent del titular del negoci i a conseqüència de la defunció d’aquest, s’ha de posar al capdavant del mateix i a de donar-se d’alta al Règim especial d’Autònoms amb 45 o més anys, les bases estaran compreses entre 944,40€ i 2.077,80€.
  • Quan amb anterioritat als 50 anys, haguessin cotitzat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social 5 anys o més, si la última base de cotització hagués sigut:
    • Igual o menor a 2.052,00€, la base a escollir serà entre 944,40€ i 2.077,80€ mensuals.
    • Major que 2.052,00€. En aquest cas es podrà escollir una base compresa entre 944,40€ i l’import de la base de cotització que tenia, amb el límit màxim de les bases de cotització (4.070,10€ mensuals)

Es considera com a última base de cotització, l’última base per la que hagi cotitzat el treballador, complerts o no els 50 anys d’edat.

Treballadors amb 48 o 49 anys d’edat a l’any 2011

A partir de l’1 de gener de 2021, els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2011 tinguessin 48 o 49 anys d’edat, i haguessin optat per una base de cotització superior a 2.052,00€ mensuals, podran cotitzar per una base compresa entre 944,40€ mensuals i l’import d’aquella, amb el límit de la base màxima de cotització (4.070,10€ mensuals).