Si ets emprenedor et volem ajudar

Assessors i consultors des de 1979

Serveis assessoria

Volem ajudar a tot nou emprenedor: professionals lliberals, artistes, autònoms, comerciants i petita empresa.

Si tens una bona idea i estàs pensant en crear la teva pròpia empresa, des de les nostres oficines et facilitem suport i eines per tirar endavant el teu projecte.

Serveis a empreses

Des de Boldú Plà volem ajudar a tot emprenedor. Facilitant-li les eines per tirar endavant el seu projecte i valorar-ne la seva viabilitat.

Boldú Plà l’ajuda a buscar un espai on pugui desenvolupar la seva activitat i posa al seu abast totes les eines necessàries perquè vostè estigui assessorat en tot moment. L'avantatge del servei: ABONATS ON-LINE.

Disposem de professionals que li donaran qualsevol tipus de suport fiscal-comptable, laboral, jurídic i mercantil en funció de les necessitats de la seva empresa o de l'activitat desenvolupada.

Serveis

 • Comptables
  • Assessorament comptable
  • Creació d'empreses
  • Comptabilitats per a societats i empresaris
  • Empresaris Individuals:
   • Llibre de factures emeses i rebudes
   • Llibre de béns d'inversió
   • Registre de provisió de fons i suplerts
  • Societats Mercantils:
   • Comptabilitat segons les normes del Codi de comerç
   • Elaboració dels Comptes Anuals i dipòsit al Registre Mercantil
   • Legalització dels llibres oficials de comptabilitat obligatoris

  Contacte ›

 • Fiscals
  • Assessorament en la creació de nous negocis
   • Inici d'activitats empresarials (Persones físiques)
   • Constitució de tot tipus de societats (Persones jurídiques)
  • Declaracions d'Impostos:
   • Impost de Societats
   • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost de Patrimoni
   • Estimació directa
   • Estimació objectiva (Mòduls)
   • Declaracions trimestrals i anuals de:
    • Pagament fraccionat de l'Impost de Societats
    • Retencions i ingressos a compte del IRPF
    • Impost de l'IVA
    • Declaracions Intracomunitàries
    • Declaracions informatives d'operacions amb terceres persones
  • Intervenció davant dels òrgans de l'Administració Tributària
  • Assistència i representació davant d'inspeccions tributàries

  Contacte ›

 • Laborals
  • Confecció de Nòmines
  • Altes d'empreses a la Seguretat Social
  • Altes d'Autònoms
  • Contractes de treball i pròrrogues
  • Altes, baixes i incidències de treballadors
  • Tramitació d'expedients d'incapacitat temporal o permanent
  • Prevenció de riscos laborals
  • Assessorament general en l'àmbit laboral

  Contacte ›

 • Mercantils
  • Constitució i dissolució de societats mercantils
  • Ampliacions i disminucions de capital
  • Actes i certificats mercantils

  Contacte ›