Novetats i notícies del sector

Assessors i consultors des de 1979

Blog

MODEL 233: DEDUCCIÓ PER LLAR D’INFANTS

25/01/2019

Les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè i estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, poden minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 euros anuals si satisfan despeses en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.

 L'any en què el fill menor compleixi tres anys, podran aplicar la deducció respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en què pugui començar el segon cicle d'educació infantil.

La declaració informativa (model 233) per despeses en llars d'infants o centre d'educació infantil autoritzats han de presentar-la exclusivament les llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats. En cap cas han de presentar-la els pares / tutors.

Per a la pràctica d'aquesta deducció estatal no cal aportar cap justificant emès per la llar d'infants o centre d'educació infantil autoritzat.

‹ Tornar al llistat

Categories