Novetats i notícies del sector

Assessors i consultors des de 1979

Blog

El Tribunal Suprem tomba l’obligació del registre de la jornada diària dels treballadors

06/04/2017

Per si no tinguéssim prou amb estar atents a la legislació per poder saber que obligacions té l'empresa, avui ens hem despertat amb la notícia que el Tribunal Suprem1 ha tombat pretensions de l'Audiència Nacional de portar un registre de la jornada de treball de la plantilla de les empreses i que Inspecció de la Seguretat Social havia incorporat dins de les seves instruccions d'objectius a requerir a les empreses.

Per tant, tornem a l'antiga interpretació de l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors pel que obliga només a portar un registre de les hores extraordinàries i per tant, no caldrà portar de les hores ordinàries de la plantilla.

Encara que en la Sentència admet que "convindria una reforma legislativa que aclareixi la obligació de portar un registre horari i facilités al treballador la prova de la realització d'hores extraordinàries", però "aquesta obligació no existeix per ara i els tribunals no poden suplir el legislador imposant a l'empresa l'establiment d'un complicat sistema de control horari". Paraules que donen sentit comú a la manera com s'ha volgut fer la implantació i posterior instrucció de la Seguretat Social per a comprovació d'aquestes obligacions.

Finalment, ens agradaria comentar dos matisos importants de la sentència:

  1. La sentència dóna una estirada d'orelles a la manera d'interpretar les sancions, de manera restrictiva i no extensiva de la normativa sancionadora.
  2. La implantació del registre d'hores pot comportar un perjudici al treballador en conte no s'estableixen les garanties adequades per respectar drets i interessos dels treballadors, sobretot, en supòsits de jornada flexible o teletreball.  

En conclusió, no serà obligatori dit registre per les hores ordinàries, només per les hores extraordinàries, encara que com apunta l'Alt Tribunal, en un futur la norma laboral pot reclamar aquest registre.      

 

1 Sentència núm 246/2017 de TS, Sala 3a, del Contenciós-Administratiu, 14 de febrer de 2017.

‹ Tornar al llistat

Categories