Tens tota la informació per fer la declaració de la renda?

Iniciada la campanya de la renda 2020, volem resoldre alguns dubtes que tenen molts contribuents a l’hora de revisar tota la seva informació.

He de declarar una herència a la renda?

 • Les herències rebudes no es declaren a la renda, ja que existeix un impost específic per aquests actes, com és l’Impost sobre Successions.
 • No obstant, si s’hereten béns que generen algun tipus de rendiment, a partir d’aquest moment s’hauran de declarar a la renda.
 • Si es reben immobles, s’ha de complir amb la plusvàlua municipal.
 • Si s’hereta un habitatge s’ha d’imputar l’immoble a la declaració de la renda.

Si sóc autònom, quines despeses del meu cotxe puc deduir a la meva activitat?

 • Només autònoms i professionals que utilitzen el vehicle per a la realització d’una activitat en la que sigui imprescindible el seu ús, com per exemple, taxistes, agents comercials, transportistes, furgonetes o cotxes comercials, poden deduir-se les despeses. Actualment existeixen moltes comprovacions per part d’Hisenda en aquest sentit, ja que s’ha de poder demostrar l’afectació exclusiva del vehicle a l’activitat.
 • Els particulars no tenen cap tipus d’exempció fiscal per la compra o utilització de vehicles.

Puc fraccionar en 6 pagaments la declaració de la renda si he estat en ERTO?

 • Per poder accedir a aquest fraccionament, s’ha d’haver estat en ERTO durant l’any 2020 i haver cobrat les corresponents prestacions.
 • Es pot escollir aquesta opció al presentar la declaració o fer-ho de forma posterior, però no podrà sol·licitar-se més tard del 30 de juny de 2021.
 • Aquest fraccionament serà sense interessos, i es carregarà automàticament cada mensualitat el dia 20 de cada mes, a partir del mes de juliol, fins al mes de desembre de 2021.

M’he jubilat al 2020, surto perjudicat per tenir 2 pagadors?

 • Els nous jubilats també hauran tingut 2 pagadors durant l’any 2020 però en aquest cas, no podran acollir-se al fraccionament en 6 pagaments, establert només pels casos d’ERTO.
 • Al tenir mínim 2 pagadors, el límit per estar obligat a presentar la declaració baixarà a 14.000€ bruts anuals, en comptes dels 22.000€ generals.

Què és la casella 505 i on la trobo?

 • La casella 505 correspon a la base liquidable general.
 • Les persones que guardin una copia de la declaració de la renda de l’any passat la trobaran dins de l’apartat base liquidable general i base liquidable d’estalvi.

Faig la declaració de la renda conjunta o separada?

 • Per poder fer-la conjunta, s’ha de formar part d’una mateixa unitat familiar, és a dir, parelles casades, que tinguin fills en comú o una unitat monoparental, formada pel seu progenitor i els seus fills.
 • També la poden fer conjunta les parelles separades amb fills que integraran la unitat familiar del pare o la mare de cara a la declaració, no ambdues. És a dir, si es tingués la custòdia compartida, cada any un dels progenitors faria la declaració conjunta amb els fills (per torns).
 • Les parelles de fet no poden accedir a la tributació conjunta a no ser que tinguin fills. En aquest cas només podrà accedir a la tributació conjunta un dels pares amb els seus descendents i l’altre membre de la parella tributarà de forma individual.
 • La declaració conjunta es recomana fer-la quan un membre de la parella no rebi ingressos o aquests siguin molt baixos.
 • També és recomanable la tributació conjunta en casos de famílies monoparentals quan els fills no rebin rendes.

Cobro l’Ingrés Mínim Vital, com afecta a la meva declaració?

 • L’IMV és una renda exempta de pagar impostos i la gran majoria no haurà d’incloure-la a la seva declaració.
 • No obstant, el fet d’haver rebut aquesta prestació, t’obliga a presentar la declaració de la renda.
 • En cas de percebre altres prestacions de les Comunitats Autònomes en concepte de renda mínima d’inserció o altres ajudes establertes per les mateixes o pels Ajuntaments per atendre col·lectius en risc d’exclusió social, emergència social, necessitats residencials, d’alimentació o escolarització, estaran exemptes en el seu conjunt sempre que la suma de totes elles no superi durant 2020 els 11.279,39€ (1,5 vegades el IPREM).
 • Si l’import en el seu conjunt superés aquest límit, l’excés tributarà com un rendiment del treball personal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *