Augment en la cotització al MEI: El que empreses i autònoms han de saber en 2024

Augment en la cotització al MEI: El que empreses i autònoms han de saber en 2024

En aquest nou any volem mantenir-vos informats sobre els canvis importants que afectaran empreses i autònoms en matèria de cotitzacions. En 2023, l’entrada en vigor de la Disposició Final Quarta de la Llei 21/2021 va marcar l’inici del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), una mesura dissenyada per a garantir el poder adquisitiu de les pensions i assegurar la sostenibilitat econòmica del sistema.

QUÈ ÉS EL MEI?

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional és un increment en la cotització a la seguretat social per a empreses, autònoms i treballadors per compte d’altri. Aquesta cotització addicional no es té en compte a l’efecte de prestacions i el seu propòsit és nodrir el Fons de Reserva de la Seguretat Social.

DATA D’APLICACIÓ I DURADA:

El MEI es va implementar retroactivament l’1 de gener de 2023 i s’estendrà fins a l’any 2050. Durant aquest període, s’espera un augment gradual en la cotització, segons el que s’estableix per la normativa.

COTITZACIÓ AL MEI EN 2024 I PROJECCIONS FUTURES:

Per a l’any 2024, la cotització al MEI serà del 0.7%, distribuït entre l’empresa i el treballador. Aquest percentatge s’incrementarà gradualment fins a aconseguir 1.2 punts percentuals en 2030, i es mantindrà fix fins a 2050. La distribució entre empreses i treballadors també evolucionarà any rere any.

PARTICULARITATS I DEDUCCIONS:

És important tenir en compte que treballadors de la mar d’uns certs grups tindran una forma específica de calcular la cotització addicional al MEI. A més, encara que el sobrecost per a les empreses pugui ser deduït com a despesa de personal en l’impost de societats, a l’efecte de cotització a la seguretat social, aquest percentatge no pot ser reduït per bonificacions, exempcions, o deduccions.

A Boldú Pla som aquí per a respondre a totes les teves preguntes i brindar-te l’orientació que necessites. Contacta’ns per a obtenir més informació i assegurar-te de complir amb totes les noves regulacions del MEI en 2024!