Ajuts per als més afectats per la COVID-19!

Ajuts per als més afectats per la COVID-19!

Els ajuts per a treballadors i empreses en ERTO es poden començar a demanar a partir del 15 de febrer. Els destinats a treballadors autònoms, el 19 de febrer.
El Govern de la Generalitat ha presentat un nou pla d’ajuts directes i de caràcter trimestral per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la COVID-19. El pla disposa d’un import de 618 milions d’euros de gener a març.
Els destinataris d’aquestes ajudes seran majoritàriament:

 • Treballadors autònoms que han vist reduïts els seus ingressos.
 • Micro i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva facturació i que es comprometen a mantenir els llocs de treball.
 • Persones treballadores que estiguin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
 • Els sectors més afectats per les restriccions.

El Pla conté quatre línies:
Reedició dels ajuts per a persones treballadores autònomes

 • Termini de sol·licitud: del 19 de febrer a les 9 h i fins el 26 de febrer a les 15 h.
 • L’ajut serà novament de 2.000 euros per a persones treballadores autònomes.
 • El pressupost estimat és de 280 milions d’euros, de manera que se’n beneficiarien uns 140.000 treballadors autònoms.
 • Mateixos requisits que a les dues convocatòries anteriors: base imposable de l’IRPF l’any 2019 igual o inferior a 35.000 euros/any, amb un rendiment net l’any 2020 igual o inferior a 17.500 euros.
 • Hi podran accedir aquelles persones que ja el van rebre i aquelles que potser llavors no complien amb els requisits però ara sí.
 • Es sol·licita a partir del registre a una nova base de dades de treballadors autònoms.
 • Només serà necessari complir amb els requisits per poder registrar-se a la base de dades i s’accedirà a l’ajut directament.

Un ajut nou i directe a les persones treballadores en situació d’ERTO

 • Termini de sol·licitud: del 15 de febrer a les 9 h i fins el 25 de febrer a les 15 h.
 • Ajuts directes per a treballadors i treballadores de qualsevol sector que es trobin en situació d’ERTO.
 • Pressupost de 105 milions d’euros i la previsió d’arribar a aproximadament 175.000 persones.
 • L’import per beneficiari serà d’un mínim de 600 euros però aquesta qüestió s’acabarà de concretar amb els agents socials.

Un ajut nou per a la formació de persones treballadores també en situació d’ERTO

 • Dirigit a persones treballadores que es troben en situació d’ERTO, tot prioritzant els sectors més afectats.
 • L’objectiu és reconèixer l’experiència laboral d’aquesta treballadors i ajudar en la seva possible reorientació i requalificació.
 • Es destinarà als ajuts a la formació 25 milions d’euros i es preveu beneficiar 10.000 persones.

Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO dirigides a mantenir els llocs de treball

 • Termini de sol·licitud: del 15 de febrer a les 12 h i fins el 22 de febrer a les 12 h.
 • S’hi destinaran 208 milions d’euros.
 • Per a empreses de menys de 50 treballadors amb una facturació de fins a 10 milions d’euros anuals que tinguin treballadors en situació d’ERTO a data 31 de desembre de 2020.
 • L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador a jornada completa en situació d’ERTO amb un màxim de 30.000 euros per empresa.
 • Els 208 milions permetran cobrir els treballadors en ERTO de les micro i petites empreses, que són un total de 104.000.
 • Per acollir-se als ajuts, l’empresa haurà de comprometre’s a mantenir la contractació dels treballadors fins al 31 de desembre de 2021, i en cas d’incompliment perdrà la totalitat de la subvenció.
 • Per rebre l’ajut els sol·licitants només hauran de fer un certificat d’autoresponsabilitat i el control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats o que es puguin posar en marxa en un futur.