Afectació del Reial Decret 11/2020 del 31/03/20, als arrendaments d’habitatge habitual

Afectació del Reial Decret 11/2020 del 31/03/20, als arrendaments d’habitatge habitual

S’aproven les mesures que afecten directament als lloguers d’habitatge habitual en casos de vulnerabilitat econòmica generada per la COVID-19.

Adjuntem al final de la notícia el document complet que està compost per cinc articles desenvolupats en la mesura del necessari. Aquests són: 

  • Article 1. Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per a habitatges vulnerables sense alternativa habitacional.
  • Article 2. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual (tots els contractes)
  • Article 4. Aplicació automàtica de la moratòria del deute arrendatari ​en cas de GRANS TENEDORS i EMPRESES o ENTITATS PÚBLIQUES D’HABITATGE.
  • Article 5. Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica a efectes d’obtenir moratòries o ajudes.
  • Article 6. Acreditació de les condicions subjectives.

Així doncs, per a visualitzar el resum complet, cal descarregar el document PDF adjunt al final de la notícia. Recomanem fer-ho per estar totalment informats.