8 apr.

Actualitza els teus coneixements sobre la renda i coneix totes les novetats del 2024

Per aquest any 2024, el període de presentació serà del 3 d’abril fins a l’1 de juliol, sent el 26 de juny el dia límit per domiciliar els imports a pagar.Qui està obligat a presentar la renda?

- Aquells els quals hagin obtingut uns rendiments de treball que superin els 22.000€. El límit canvia a 15.000€ si els ingressos provenen de més d’un pagador, si la suma del segon i restants per ordre de quantia supera els 1.500€ o quan es reben pensions compensatòries d’un cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

- Si has obtingut rendiment d’un capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés en compte que en el seu conjunt superen els 1.600€ anuals.

- Si has rebut qualsevol mena d’ajuda, prestació o subvenció el més probable és que ‘hagis de declarar a la renda.

- Si estàs donat d’alta com autònom (RETA), hauràs de presentar la declaració de tots els rendiments d’activitats econòmiques o professionals, independentment del seu import.

- Si has obtingut rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i, subvencions per l’adquisició d’un habitatge protegit o preu taxat, on el conjunt super els 1.000€ anuals.

- No declararan si s’obté rendiments de treball, de capital, així com guanys patrimonials, on el conjunt no superi els 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500€. S’inclouen també en aquest grup els demés guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques.Novetats a la renda del 2024

- El límit de l’obligació per presentar la declaració en cas de tenir més d’un pagador ha augmentat de 14.000€ a 15.000€.

- Els autònoms que hagin estat en qualsevol moment de l’exercici 2023 donats d’alta a la Seguretat Social, estan obligats a presentar la declaració.

- Existeixen diferents deduccions relacionades amb la compra de vehicles elèctrics o instal·lació de punts de recàrrega en el domicili, sempre que s’hagin realitzat a partir del 30/06/2023.

Potser t’interessa… “Si has comprat un vehicle elèctric, t’ho podràs reduir a la renda”

- S’amplia fins al 31/12/2024 les deduccions per obres que contribueixin a la millora energètica del domicili habitual o l’arrendat com habitatge.

- Els interessos de demora percebuts tributen com a guany patrimonial integrat a la base general de l’impost.Si busques consells a l’hora de presentar la declaració, potser et resulta interessant el nostre post del blog sobre “5 consells que vols saber per tal que et surti millor la renda”.Necessites més informació? Contacta amb nosaltres i resoldre’m tots els teus dubtes!