31 maig

Els jubilats poden sol·licitar la devolució de l’IRPF de les aportacions a mutualitats. T’expliquem com fer-ho!

Des del 20 de març de 2024, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) posarà a disposició un formulari perquè els pensionistes que van fer aportacions a mutualitats puguin sol·licitar la devolució de l'IRPF dels anys 2019-2023. Aquest tràmit busca accelerar la resolució de les sol·licituds aprofitant la informació ja disponible a l'AEAT i altres organismes.Per què es pot dur a terme aquesta devolució?

La devolució es produeix a partir de la interpretació de les lleis tributàries que estableixen que alguns pagaments realitzats a Hisenda, específicament en concepte d'IRPF per part dels mutualistes, podrien haver estat superiors al que corresponia.
Poden beneficiar-se totes les pensions?

No totes les pensions tenen dret a la devolució. Algunes de les que no tenen dret de devolució són les següents:

- Pensions de classes passives de funcionaris públics (sense mutualitats).

- Pensions de mutualitats d'autònoms.

- Pensions de viduïtat.

- Pensions no contributives.Com presento el formulari?


La reducció s'inclourà automàticament a Renda WEB si l'AEAT té tota la informació. Si no, serà necessari presentar el formulari juntament amb la declaració de la renda de 2023. El formulari pot presentar-se fins i tot sense haver declarat la renda en aquests exercicis. En aquest cas, l'AEAT confeccionarà i presentarà les autoliquidacions corresponents.Necessites més informació? Contacta amb nosaltres i resoldre’m tots els teus dubtes!